95
نویسنده
1
موضوع
80
منبع
446
0

عنوانمراسم سوگواری دهه محرم در دارالسلام

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراسم سوگواری دهه محرم در دارالسلام

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

ساختار شناسی رثای اهل بیت علیه السلام در عصر عباسی
تورج زینی وند گل ملک اله نظری
PDF

عنوانساختار شناسی رثای اهل بیت علیه السلام در عصر عباسی

نویسندهتورج زینی وند, گل ملک اله نظری

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرسانه شیعه (سوگواری شیعیان ایران از آغاز تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی)

نویسندهمحسن حسام مظاهری

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرموسسه گفت و گوی ادیان

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیاهپوشی در سوگ ائمه نور (ع) (ریشه های تاریخی، مبانی فقهی)

نویسندهعلی ابوالحسنی منذر

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپقم

ناشرمولف

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرو خونین و نوگل پرپر؛ سوگ سروده هایی برای دو شهید کربلا جناب علی اکبر و علی اصغر علیهما السلام

نویسندهاحمد احمدی بیرجندی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

تعزیه - تعزیه خوانی - تعزیه نامه
علی بلوکباشی علی میرانصاری
PDF

عنوانتعزیه - تعزیه خوانی - تعزیه نامه

اشرافکاظم موسوی بجنوردی

نویسندهعلی بلوکباشی, علی میرانصاری

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشینه شناسی شعائر عزاداری سنتی شیعیان

نویسندهعلیرضا ذکاوتی قراگزلو

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش ایرانیان در ترویج عزاداری در شبه قاره هندوستان

نویسندهحیدر رضا ضابط

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر