102
نویسنده
1
موضوع
88
منبع

عنواننسبت ولی فقیه و مرجعیت دینی (نقد و بررسی الگوها و نظریه‌های کلاسیک و جدید)

نویسندهعبدالوهاب فراتی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلوم سیاسی: تبیین رابطه ولی فقیه و مراجع در نظام سیاسی ولایت فقیه

نویسندهخدابخش عبدلی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامام خمینی(ره) و فلسف هی سیاسی انتظار (ولایت فقیه؛ دولت انتظار)

نویسندهداود مهدوی زادگان

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشرانجمن مطالعات سیاسی حوزه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند خراسانى

نویسندهمحمد صادق مزینانی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارشى از یک همایش هرمنوتیک و اجتهاد درفقه سیاسى شیعه

نویسندهسید باقری

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی ولی الله حیدرنژاد علی اصغر فرج پور
PDF

عنوانولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندهفیروز اصلانی, ولی الله حیدرنژاد, علی اصغر فرج پور

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده شورای نگهبان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر