100
نویسنده
1
موضوع
86
منبع

عنوانعلوم سیاسی: تبیین رابطه ولی فقیه و مراجع در نظام سیاسی ولایت فقیه

نویسندهخدابخش عبدلی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامام خمینی(ره) و فلسف هی سیاسی انتظار (ولایت فقیه؛ دولت انتظار)

نویسندهداود مهدوی زادگان

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشرانجمن مطالعات سیاسی حوزه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند خراسانى

نویسندهمحمد صادق مزینانی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارشى از یک همایش هرمنوتیک و اجتهاد درفقه سیاسى شیعه

نویسندهسید باقری

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی ولی الله حیدرنژاد علی اصغر فرج پور
PDF

عنوانولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندهفیروز اصلانی, ولی الله حیدرنژاد, علی اصغر فرج پور

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده شورای نگهبان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

تبیین الگوی مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن، عترت و ولایت فقیه
علی شائمی علی کاظمی حسین جولائی
PDF

عنوانتبیین الگوی مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن، عترت و ولایت فقیه

نویسندهعلی شائمی, علی کاظمی, حسین جولائی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
محسن افضلی اردکانی عباس سلیمانی
PDF

عنواننقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندهمحسن افضلی اردکانی, عباس سلیمانی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر