منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محسن رفعت

عنواننگاهی انتقادی به محل شهادت امام حسین علیه السلام «تحلیل پنداره گودال قتلگاه»

نویسندهمحسن رفعت

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی
محمدکاظم رحمان ستایش محسن رفعت
PDF

عنوانروایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی

نویسندهمحمدکاظم رحمان ستایش, محسن رفعت

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپکاشان

ناشردانشگاه کاشان

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی منابع تاریخی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه
علی اکبر فراتی محسن رفعت
PDF

عنوانبررسی منابع تاریخی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه

نویسندهعلی اکبر فراتی, محسن رفعت

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و نقد روش ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه
محمدکاظم رحمان ستایش محسن رفعت
PDF

عنوانبررسی و نقد روش ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه

نویسندهمحمدکاظم رحمان ستایش, محسن رفعت

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی