177
نویسنده
1
موضوع
165
منبع
204
0
123
0

عنواننخستین تلاش های شیعی در تفسیر کتاب مقدس: مصباح الظلمات فی تفسیر التورات

نویسندهحیدر عیوضی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد و تکمله ای بر کتاب فرق اسلامی جلد 2 «فرق شیعی و فرقه های منسوب به شیعه»

نویسندهملیحه صابری نجف آبادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشروزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم
صفری سبحانی واسعی عبدالمحمدی علیزاده صرامی صالحی
PDF

عنواننشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم

نویسندهصفری سبحانی, واسعی عبدالمحمدی, علیزاده صرامی صالحی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: جبل عامل بین الشهیدین (تامی درباره تاریخ تشیع در جبل عامل)

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی مجموعه مقالات حرمت حرم (مروری بر نقش اجتماعی امامزادگان)

نویسندهامیرحسین کامرانی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی مجموعه مقالات برگزیده کنگره ملی حضرت محمد هلال بن علی علیه السلام

نویسندهامیرحسین کامرانی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی مجموعه مقالات برگزیده کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم علیه السلام

نویسندهامیرحسین کامرانی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

تقطیع روایات در وسائل الشیعة
مجید معارف محمد قندهاری محمد حسین بهرامی
PDF

عنوانتقطیع روایات در وسائل الشیعة

نویسندهمجید معارف, محمد قندهاری, محمد حسین بهرامی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیوست کتاب؛ توطید التاسیس تعلیقات علی کتاب تاسیس الشیعة الکرام

نویسندهعبدالستار الحسنی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشرموسسه کتاب شناسی شیعه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانبررسی سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب

نویسندهصدیقه شاکری حسین آبادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشرجامعه الزهرا (س)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب

نویسندهصدیقه شاکری حسین آبادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشرجامعه الزهرا (س)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر