183
نویسنده
1
موضوع
173
منبع
435
0

عنوانارزیابی خطاهای کتب طبقات امامیه درباره به قتل رسیدن زین الدین العاملی

نویسندهآدم آریکان

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشرموسسه کتاب شناسی شیعه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازنگری در انتساب یک کتاب به شیخ مفید؛ وداع با تصحیح الاعتقاد

نویسندهمحمدمهدی سلمانپور

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخستین تلاش های شیعی در تفسیر کتاب مقدس: مصباح الظلمات فی تفسیر التورات

نویسندهحیدر عیوضی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد و تکمله ای بر کتاب فرق اسلامی جلد 2 «فرق شیعی و فرقه های منسوب به شیعه»

نویسندهملیحه صابری نجف آبادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشروزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم
صفری سبحانی واسعی عبدالمحمدی علیزاده صرامی صالحی
PDF

عنواننشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم

نویسندهصفری سبحانی, واسعی عبدالمحمدی, علیزاده صرامی صالحی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: جبل عامل بین الشهیدین (تامی درباره تاریخ تشیع در جبل عامل)

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی مجموعه مقالات حرمت حرم (مروری بر نقش اجتماعی امامزادگان)

نویسندهامیرحسین کامرانی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی مجموعه مقالات برگزیده کنگره ملی حضرت محمد هلال بن علی علیه السلام

نویسندهامیرحسین کامرانی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی مجموعه مقالات برگزیده کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم علیه السلام

نویسندهامیرحسین کامرانی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر