منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
فریال احمدی
بازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد شیعی
محمدرضا بمانیان محمدرضا پورجعفر فریال احمدی علیرضا صادقی
PDF

عنوانبازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد شیعی

نویسندهمحمدرضا بمانیان, محمدرضا پورجعفر, فریال احمدی, علیرضا صادقی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی