منبع   ۶ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
محمد واعظ زاده الخراسانی
810
368
PDF PDF
472
187
PDF PDF
989
457
PDF PDF
416
186
PDF PDF
296
193
PDF PDF
نقد مکتب تفکیک گفت و گو با استاد آیه الله واعظ زاده خراسانی
محمد واعظ زاده الخراسانی رضا حق پناه
PDF

عنواننقد مکتب تفکیک گفت و گو با استاد آیه الله واعظ زاده خراسانی

نویسندهمحمد واعظ زاده الخراسانی, رضا حق پناه

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/مکتب تفکیک

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه علوم اسلامی رضوی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرمقاله/ کنگره جهانی اهل بیت و مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه

نویسندهمحمد واعظ زاده الخراسانی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی