منبع   ۶ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
محمد واعظ زاده الخراسانی
363
198
PDF PDF
758
334
PDF PDF
241
103
PDF PDF
151
100
PDF PDF
نقد مکتب تفکیک گفت و گو با استاد آیه الله واعظ زاده خراسانی
محمد واعظ زاده الخراسانی رضا حق پناه
PDF

عنواننقد مکتب تفکیک گفت و گو با استاد آیه الله واعظ زاده خراسانی

نویسندهمحمد واعظ زاده الخراسانی, رضا حق پناه

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/مکتب تفکیک

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه علوم اسلامی رضوی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرمقاله/ کنگره جهانی اهل بیت و مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه

نویسندهمحمد واعظ زاده الخراسانی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی