منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
رضا حق پناه
668
245
PDF PDF
781
321
PDF PDF
نقد مکتب تفکیک گفت و گو با استاد آیه الله واعظ زاده خراسانی
محمد واعظ زاده الخراسانی رضا حق پناه
PDF

عنواننقد مکتب تفکیک گفت و گو با استاد آیه الله واعظ زاده خراسانی

نویسندهمحمد واعظ زاده الخراسانی, رضا حق پناه

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/مکتب تفکیک

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه علوم اسلامی رضوی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی