27
نویسنده
1
موضوع
24
منبع
429
0

عنوانسرمقاله/ کنگره جهانی اهل بیت و مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه

نویسندهمحمد واعظ زاده الخراسانی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرآغاز - رهبر معظم انقلاب اسلامی: برخی می خواهند اختلاف های عقیدتی شیعه و سنی را به یک اختلاف اجتماعی تبدیل کنند

نویسندهعلی خامنه ای

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشرمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرآغاز - علمای شیعه و اهل سنت باید به شدت مراقب توطئه ها باشند؛ گوشه ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع علماء و روحانیون شیعه و اهل تسنن کرمانشاه

نویسندهعلی خامنه ای

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشرمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

راهکارهای تقریب مذاهب در سیره گفتار امام رضا(ع)
کرم سیاوشی ندا سلیمانی فر
PDF

عنوانراهکارهای تقریب مذاهب در سیره گفتار امام رضا(ع)

نویسندهکرم سیاوشی, ندا سلیمانی فر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش امامزادگان هم عصر ائمه علیهم السلام در وحدت جامعه شیعه
احمد عسگری سمیه ذوقی
PDF

عنواننقش امامزادگان هم عصر ائمه علیهم السلام در وحدت جامعه شیعه

نویسندهاحمد عسگری, سمیه ذوقی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر