منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
عزالدین رضانژاد
850
344
PDF PDF
مرجعیت علمی اهل بیت(ع) در روایات اهل سنت
عزالدین رضانژاد حسین منافی
PDF

عنوانمرجعیت علمی اهل بیت(ع) در روایات اهل سنت

نویسندهعزالدین رضانژاد, حسین منافی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/علم امام

مکان چاپقم

ناشرجامعه الزهرا (س)

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی علیهم السلام از منظر شیعه
عزالدین رضانژاد محمد شهبازیان
PDF

عنوانبازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی علیهم السلام از منظر شیعه

نویسندهعزالدین رضانژاد, محمد شهبازیان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحدیث «اثناعشر» در اندیشه کلامی ابن شهر آشوب در «المناقب»

نویسندهعزالدین رضانژاد

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپمازندران/ساری

ناشرعصر ماندگار

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

امامت در قرآن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی
عسگر عظیمی عزالدین رضانژاد
PDF

عنوانامامت در قرآن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی

نویسندهعسگر عظیمی, عزالدین رضانژاد

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی