منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۱
عفت السادات افضل طوسی
بررسی موتیف های صندوق بارگاه امامزادگان ساری با توجه به عقاید شیعی
عفت السادات افضل طوسی عظمت السادات گرامیان
PDF

عنوانبررسی موتیف های صندوق بارگاه امامزادگان ساری با توجه به عقاید شیعی

نویسندهعفت السادات افضل طوسی, عظمت السادات گرامیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی