منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمدحسن زمانی
چرایی کثرت مناقب‌نگاری امام علی (ع) توسط علمای شافعی مذهب
محمدحسن زمانی علی رضا آزادی
PDF

عنوانچرایی کثرت مناقب‌نگاری امام علی (ع) توسط علمای شافعی مذهب

نویسندهمحمدحسن زمانی, علی رضا آزادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی انتقادی دیدگاه خاورشناسان درباره سیره حکومتی امام حسن مجتبی علیه السلام
محمدرضا احمدي ندوشن محمدحسن زمانی
PDF

عنوانبررسی انتقادی دیدگاه خاورشناسان درباره سیره حکومتی امام حسن مجتبی علیه السلام

نویسندهمحمدرضا احمدي ندوشن, محمدحسن زمانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی