48
نویسنده
1
موضوع
42
منبع

عنوانپژوهش‌های شرق شناسان درباره امام حسن(ع) نقد و بررسی کتاب مذهب شیعه دونالدسن

نویسندهعلی زهیر هاشم الصراف

مترجمعلی علی محمدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآسیب‌شناسی تشکیل خانواده حدیثی در مطالعات تاریخی با تأکید بر اخبار مطلاق بودن امام حسن(ع)

نویسندهحسین مرادی نسب

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیدگاه مادلونگ درباره اختلاف امام حسن علیه السلام و امام علی علیه السلام

نویسندهمحمدرضا بارانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاریخی روایی مسئله طلاق های مکرر منسوب به امام حسن (ع)
سید حسن قاضوی زهرا سادات حسینی سمنانی
PDF

عنوانبررسی تاریخی روایی مسئله طلاق های مکرر منسوب به امام حسن (ع)

نویسندهسید حسن قاضوی, زهرا سادات حسینی سمنانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصلح الامام الحسن (ع) بین الواقع و ظلم التاریخ (دراسه تحلیلیه)

نویسندهیحیی عبدالحسین دوخی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپتهران

ناشرنشر مشعر

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانعربی

امام حسن بن علی (ع)
محمود مهدوی دامغانی اسماعیل باغستانی
PDF

عنوانامام حسن بن علی (ع)

نویسندهمحمود مهدوی دامغانی, اسماعیل باغستانی

اشرافغلامعلی حداد عادل

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمبادیء الدستوریه عند الشیعه من خلال اقوال الامام الحسن بن علی (ع)

نویسندهحسین محمود مکی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرمطبعه العرفان

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر