منبع   ۴۵ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۳
محمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

  ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق و اِبنِ بابُوَیْه (زادهٔ ۳۰۶ ـ قم و درگذشتهٔ۳۸۱ ـ شهر ری) از علمای شیعه در قرن ۴ و از بزرگان علم حدیث است. او در حدود سال ۳۰۶ در قم متولد شد. تولدش با آغاز نیابت حسین بن روح سومین نائب خاص حجت بن حسن (مهدی) هم زمان بوده‌است.   زندگی پدر شیخ صدوق علی بن حسین بن موسی بن بابویه، از فقهای بزرگ شیعه و در زمان حسن عسگری و حجت بن حسن (مهدی)می‌زیسته و مورد احترام آن امامان بوده‌است.(هر دو پدر و پسر معروف به ابن بابویه و صدوقین هستند) درباره تولد شیخ صدوق در کتاب های شیعه آمده‌است که پدر او بعد از گذشت ۵۰ سال از عمرش، دارای فرزند نشده بود. از این رو برای حسین بن روح سومین نائب حجت بن حسن نامه می‌نویسد و از او تقاضا می‌کند که درخواست او را به حجت بن حسن برساند. در جواب این نامه، حجت بن حسن برای پدر شیخ صدوق می‌نویسد: «از خداوند خواستم دو پسر روزیت کند که وجودشان، خیر و برکت باشد.» از این رو وی «متولد به دعای امام زمان» نیز خوانده می‌شود.؛ وی از طرف رکن الدوله دیلمی پادشاه ری به آن شهر دعوت شد و در آنجا اقامت گزید و نزدآن پادشاه شیعی و وزیر نامدار و دانشمندش صاحب بن عباد با احترام زیاد می زیست و ریاست روحانی شیعیان عصر به او رسید.وی سپس به شهرهای خراسان، ماوراءالنهر،نیشابور،بلخ و بخارا سفر کرد و به منظور حج و زیارت ائمه به حجاز و عراق رفت و در شهرهای کوفه و بغداد دانشمندان از محضرش استفاده کردند و سپس به ایران بازگشت و در سال ۳۸۱ هجری در ری از دنیا رفت. شیخ صدوق ابن بابویه قمی، که یکی از علمای بزرگ شیعه است، به خاطر فشار حکومت در سخت گیری بر شیعیان، زندگی در قم برایش مشکل شد و به طرف یکی از روستاهای بلخ، که ساکنان آن همه شیعه بودند، مهاجرت کرد و شیعیان با گرمی از او استقبال نمودند و از ایشان تقاضای نوشتن کتاب فقهی کردند. ایشان نیز کتاب مهم و معروف خود، من لا یحضره الفقیه، را در این روستا تألیف نمود.   درگذشت وی پس از گذشت هفتاد و پنج سال از عمرش، در سال ۳۸۱ دعوت حق را لبیک گفت و در شهر ری دیده از جهان فرو بست و در شهر ری مدفون گردید که بعدها گورستان ابن‌بابویه در اطراف آن ساخته شد.

4461
3325
PDF PDF
478
0
334
0
521
320
PDF PDF
823
282
PDF PDF
1104
480
PDF PDF

عنوانکمال الدین و تمام النعمه (جلد 1و2) متن و ترجمه

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجممنصور پهلوان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمسجد مقدس جمکران

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی - عربی

عنوانکمال الدین و تمام النعمه (جلد 1و2) متن و ترجمه

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجممنصور پهلوان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمسجد مقدس جمکران

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی - عربی

عنوانکمال الدین و تمام النعمه (جلد 1و2) متن و ترجمه

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجممنصور پهلوان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمسجد مقدس جمکران

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی - عربی

عنوانکتاب الاعتقادات (بلا هوامش و تعلیقات)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مصححپیام امام هادی (ع)

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرپیام امام هادی (ع)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانترجمه من لا یحضره الفقیه (جلد 6)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجمعلی اکبر غفاری, محمدجواد غفاری, صدرالدین بلاغی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپتهران

ناشرصدوق

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانترجمه من لا یحضره الفقیه (جلد 5)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجمعلی اکبر غفاری, محمدجواد غفاری, صدرالدین بلاغی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپتهران

ناشرصدوق

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانترجمه من لا یحضره الفقیه (جلد 4)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجمعلی اکبر غفاری, محمدجواد غفاری, صدرالدین بلاغی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپتهران

ناشرصدوق

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانترجمه من لا یحضره الفقیه (جلد 3)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجمعلی اکبر غفاری, محمدجواد غفاری, صدرالدین بلاغی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپتهران

ناشرصدوق

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانترجمه من لا یحضره الفقیه (جلد 2)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجمعلی اکبر غفاری, محمدجواد غفاری, صدرالدین بلاغی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپتهران

ناشرصدوق

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانترجمه من لا یحضره الفقیه (جلد 1)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجمعلی اکبر غفاری, محمدجواد غفاری, صدرالدین بلاغی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپتهران

ناشرصدوق

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمن لا یحضره الفقیه (جلد 4)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مصححعلی اکبر غفاری

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

نوبت چاپدوم

زبانعربی

عنوانمن لا یحضره الفقیه (جلد 3)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مصححعلی اکبر غفاری

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

نوبت چاپدوم

زبانعربی

عنوانمن لا یحضره الفقیه (جلد 2)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مصححعلی اکبر غفاری

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

نوبت چاپدوم

زبانعربی

عنوانمن لا یحضره الفقیه (جلد 1)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مصححعلی اکبر غفاری

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

نوبت چاپدوم

زبانعربی

عنوانعیون اخبار الرضا علیه السلام (جلد 2)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مصححمهدی لاجوردی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع) , حدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپتهران

ناشرجهان

تاریخ چاپ1378 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر