منبع   ۸ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
مریم سعیدیان جزی
514
213
PDF PDF
1200
435
PDF PDF
1233
366
PDF PDF
904
395
PDF PDF
1060
314
PDF PDF

عنوانبررسی زمینه‌ها، انگیزه‌ها و نقش عبدالرحمن بن ملجم مرادی در شهادت امام علی علیه السلام

نویسندهمریم سعیدیان جزی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناصول و ارزش های اخلاقی در نهاد خانواده بر اساس آموزه های وحیانی و سیره اهل بیت (ع)

نویسندهمریم سعیدیان جزی

موضوععلوم/علوم اخلاقی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجایگاه حدیث غدیر در راهبردهای بزرگان امامیه در قرن چهارم هجری قمری/دهم میلادی

نویسندهمریم سعیدیان جزی

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

ارزیابی یافته‌های سفرنامه‌نویسان خارجی از وضعیت شیعیان ایران عصر قاجار (مطالعة موردی: اوژن اوبن و مادام کارلا سرنا)
مریم سعیدیان جزی پروین حقی
PDF

عنوانارزیابی یافته‌های سفرنامه‌نویسان خارجی از وضعیت شیعیان ایران عصر قاجار (مطالعة موردی: اوژن اوبن و مادام کارلا سرنا)

نویسندهمریم سعیدیان جزی, پروین حقی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1174-1304ش قاجاریه

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانابعاد ازدواج امام محمد بن علی الجواد (ع) با ام فضل و مسائل آن

نویسندهمریم سعیدیان جزی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجایگاه حدیث غدیر در راهبردهای بزرگان امامیه در قرن چهارم قمری/دهم میلادی

نویسندهمریم سعیدیان جزی

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجایگاه بزرگان قبیله نخع در علوم و فرهنگ اسلامی در دو قرن نخست هجری (با رویکرد به خدمات رجال نخع به تشیع و اهل بیت علیهم السلام)

نویسندهمریم سعیدیان جزی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

مکان چاپشهرکرد

ناشردانشگاه شهرکرد

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نقش قبیله مراد در تاریخ اسلام و تشیع تا سقوط امویان (132 ق)
اصغر محمودآبادی مریم سعیدیان جزی
PDF

عنوانبررسی نقش قبیله مراد در تاریخ اسلام و تشیع تا سقوط امویان (132 ق)

نویسندهاصغر محمودآبادی, مریم سعیدیان جزی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی