303
نویسنده
1
موضوع
278
منبع
مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تاکید بر احادیث ناظر بر امامت
محسن قاسم پور ابوطالب مختاری هاشم آباد
PDF

عنوانمبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تاکید بر احادیث ناظر بر امامت

نویسندهمحسن قاسم پور, ابوطالب مختاری هاشم آباد

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهل بیت علیهم السلام
کاووس روحی برندق علی حاجی خانی علی بیدسرخی
PDF

عنوانچیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهل بیت علیهم السلام

نویسندهکاووس روحی برندق, علی حاجی خانی, علی بیدسرخی

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحلیل فقه الحدیثی مفهوم احادیث دال بر اسمای حسنای خدا بودن اهل بیت (ع)

نویسندهکاووس روحی برندق

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل انتقادی شروح و تفاسیر حدیث «یکون بعدی اثناعشر خلیفه»
عباس مصلائی پور یزدی رحیم امرایی
PDF

عنوانتحلیل انتقادی شروح و تفاسیر حدیث «یکون بعدی اثناعشر خلیفه»

نویسندهعباس مصلائی پور یزدی, رحیم امرایی

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناعاده تحریف التاریخ الاسلامی، قراءه فی کتاب «اثر التشیع علی الروایات التاریخیه فی القرن الاول الهجری» للدکتور السلفی عبدالعزیز محمد نورولی

نویسندهمحمد الکثیری

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانعربی

عنواندیدگاه های 33 تن از بزرگان امامیه درباره اعتبار احادیث شیعی (نکته های پژوهشی - 5)

نویسندهمرتضی فرج پور

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی نبا مبین

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر