منبع   ۹ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
عبدالحمید ابطحی
917
530
PDF PDF
1199
444
PDF PDF
598
250
PDF PDF
1182
587
PDF PDF
629
222
PDF PDF
617
176
PDF PDF

عنوانمقالات: چالش بنی الحسن با انگاره ی علم ائمه علیهم السلام در نیمه ی اول قرن دوم

نویسندهعبدالحمید ابطحی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/علم امام

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاثیر شیعیان کوفه از فرهنگ رای و قیاس در نیمه اول سده دوم
حسن طارمی راد عبدالحمید ابطحی سوسن فخرائی محمد صادق واحدی فرد
PDF

عنوانبررسی تاثیر شیعیان کوفه از فرهنگ رای و قیاس در نیمه اول سده دوم

نویسندهحسن طارمی راد, عبدالحمید ابطحی, سوسن فخرائی, محمد صادق واحدی فرد

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپقم

ناشرانجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچالش بنی الحسن با انگاره علم ائمه علیهم السلام در نیمه اول قرن دوم

نویسندهعبدالحمید ابطحی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/علم امام

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتقابل عالمان زیدی کوفه در نیمه اول قرن دوم با باور به امامت الاهی اهل بیت(ع)

نویسندهعبدالحمید ابطحی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی نباء مبین

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچالش زیدیه پیرامون افتراض طاعت اهل بیت علیهم السلام در نیمه اول قرن دوم

نویسندهعبدالحمید ابطحی

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه امام علی علیه السلام در نشر علوم دین در مراکز علمی جامعه اسلامی قرن اول
حسن طارمی راد محمدفرید انصاری عبدالحمید ابطحی
PDF

عنوانجایگاه امام علی علیه السلام در نشر علوم دین در مراکز علمی جامعه اسلامی قرن اول

نویسندهحسن طارمی راد, محمدفرید انصاری, عبدالحمید ابطحی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی