منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
هانیه اخوت
838
400
PDF PDF
بررسی اندیشه حاكم بر مساجد شیعی با نگاهی انتقادی بر دیدگاه شرق شناسان
هانیه اخوت معصومه ملایی
PDF

عنوانبررسی اندیشه حاكم بر مساجد شیعی با نگاهی انتقادی بر دیدگاه شرق شناسان

نویسندههانیه اخوت, معصومه ملایی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تأثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی
مجتبی انصاری هانیه اخوت معصومه ملایی
PDF

عنوانبررسی تأثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی

نویسندهمجتبی انصاری, هانیه اخوت, معصومه ملایی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی