منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
امید بابایی
تفسیر نمادهای دینی در مناسک شیعی (مطالعه موردی: نخل‌گردانی در ابیانه)
محمود تقی زاده داوری امید بابایی
PDF

عنوانتفسیر نمادهای دینی در مناسک شیعی (مطالعه موردی: نخل‌گردانی در ابیانه)

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, امید بابایی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی فرایند تحدید نفوذ سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی
محمود تقی زاده داوری امید بابایی
PDF

عنوانبررسی فرایند تحدید نفوذ سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, امید بابایی

موضوعروحانیت و حکومت/مرجعیت , تاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی