122
نویسنده
1
موضوع
81
منبع

عنوانمشاغل و مناصب شیعیان در قرن های سوم تا ششم هجری قمری

نویسندهحدیث جهانگیریان

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اجتماعی شیعیان ایران و عراق در نیمه دوم قرن هشتم هجری

نویسندهمحمد انورفیاضی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اجتماعی شیعیان ایران و عراق در قرن پنجم هجری

نویسندهسید جلال امام

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اجتماعی شیعیان ایران در نیمه نخست قرن نهم هجری

نویسندهعلی حسین پور

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی
مهدی فرمانیان اعظم خوش صورت موفق
PDF

عنوانبررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی

نویسندهمهدی فرمانیان, اعظم خوش صورت موفق

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

جلوه‌های سیمای امام رضا(ع) در برخی آیین‌های نمادین و ادب عامه
خلیل بیگ زاده نادر پروین
PDF

عنوانجلوه‌های سیمای امام رضا(ع) در برخی آیین‌های نمادین و ادب عامه

نویسندهخلیل بیگ زاده, نادر پروین

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش ارتباطات سنتی در جنبش های سیاسی اجتماعی شیعه (مطالعه ی موردی جنبش مشروطه ی ایران)
محسن الویری جواد نظری مقدم
PDF

عنواننقش ارتباطات سنتی در جنبش های سیاسی اجتماعی شیعه (مطالعه ی موردی جنبش مشروطه ی ایران)

نویسندهمحسن الویری, جواد نظری مقدم

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهب شیعه در ساختار شهری ایران در دوره صفوی
محمدحسن راز نهان اصغر رجبی حسین تفریشی
PDF

عنواننقش عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهب شیعه در ساختار شهری ایران در دوره صفوی

نویسندهمحمدحسن راز نهان, اصغر رجبی, حسین تفریشی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

کاوشی در وضع فرهنگی شیعیان غزنین؛ از آغاز حکومت ابدالی ها (1160ق) تا زمان حمله عبدالرحمان خان به هزارستان (1309ق)
بسم الله مهدوی وحید بینش
PDF

عنوانکاوشی در وضع فرهنگی شیعیان غزنین؛ از آغاز حکومت ابدالی ها (1160ق) تا زمان حمله عبدالرحمان خان به هزارستان (1309ق)

نویسندهبسم الله مهدوی, وحید بینش

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی مفهوم فقر از منظر قرآن و روایات ائمه اطهار (علیهم السلام)
محمدمهدی عسگری حسین غفورزاده
PDF

عنوانبررسی مفهوم فقر از منظر قرآن و روایات ائمه اطهار (علیهم السلام)

نویسندهمحمدمهدی عسگری, حسین غفورزاده

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی سیره فرهنگی - اجتماعی امامان معصوم علیهم السلام با تاکید بر ابزارها و روش های تبلیغی - ارتباطی
محسن الویری جواد نظری مقدم
PDF

عنوانبررسی سیره فرهنگی - اجتماعی امامان معصوم علیهم السلام با تاکید بر ابزارها و روش های تبلیغی - ارتباطی

نویسندهمحسن الویری, جواد نظری مقدم

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

مناسبات اجتماعی شیعیان عصر حضور در تعامل با امامان معصوم (ع)
حامد منتظری مقدم آیت الله احمدی
PDF

عنوانمناسبات اجتماعی شیعیان عصر حضور در تعامل با امامان معصوم (ع)

نویسندهحامد منتظری مقدم, آیت الله احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجایگاه تشیع در گونه هایی از فرهنگ و ادبیات عامه ی بختیاری

نویسندهعباس قنبری عدیوی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپهرمزگان

ناشردانشگاه هرمزگان

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

الگوهای رفتاری اجتماعی شیعه از نگاه صادقین (ع)
ابراهیم ابراهیمی کیهانه باجولوند
PDF

عنوانالگوهای رفتاری اجتماعی شیعه از نگاه صادقین (ع)

نویسندهابراهیم ابراهیمی, کیهانه باجولوند

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرکنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

مذهب و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه های مذهبی سنی و شیعه شهر گله دار استان فارس
حسین محمودیان رضا نوبخت
PDF

عنوانمذهب و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه های مذهبی سنی و شیعه شهر گله دار استان فارس

نویسندهحسین محمودیان, رضا نوبخت

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش آموزه های دینی در پیشگیری از جرایم اجتماعی با تاکید بر فتاوای علمای شیعه و سنی

نویسندهعلیرضا غلامی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپکرمانشاه

ناشردفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش عناصر و نمادهای مذهبی شیعه در نهضت ملی شدن صنعت نفت

نویسندهمهدی ابوطالبی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر