منبع   ۶ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
محمد یعقوب بشوی
315
177
PDF PDF
1526
473
PDF PDF
400
187
PDF PDF
298
119
PDF PDF
شیعه در قرآن؛ تفسیر آیه هفت سوره بینه از منظر فریقین
محمدعلی رضایی اصفهانی محمد یعقوب بشوی
PDF

عنوانشیعه در قرآن؛ تفسیر آیه هفت سوره بینه از منظر فریقین

نویسندهمحمدعلی رضایی اصفهانی, محمد یعقوب بشوی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشخصیت حضرت زهرا علیها السلام در قرآن از منظر تفاسیر اهل سنت

نویسندهمحمد یعقوب بشوی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)

مکان چاپقم

ناشراداره امور روحانیون ستاد ولی فقیه در سپاه

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی علل اعتراض حضرت فاطمه علیها السلام از منظر صحیح بخاری
محمد یعقوب بشوی ناصر رفیعی
PDF

عنوانبررسی علل اعتراض حضرت فاطمه علیها السلام از منظر صحیح بخاری

نویسندهمحمد یعقوب بشوی, ناصر رفیعی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانفاطمه (ع) در قرآن؛ نگاهی به جایگاه فاطمه زهرا در آیه مباهله از نظرگاه اهل سنت

نویسندهمحمد یعقوب بشوی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی