111
نویسنده
1
موضوع
91
منبع
1652
2305
PDF PDF

عنوانسه دهه مطالعات دینی و دین پژوهی دفتر نخست: گرایش های قرآن پژوهی شیعی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی الگویی پیشنهادی برای مطالعه و دسته بندی

نویسندهحامد خانی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

روش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن
مجید معارف حسن اصغرپور خلیل پروینی
PDF

عنوانروش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن

نویسندهمجید معارف, حسن اصغرپور, خلیل پروینی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به کتاب معجم الدراسات القرآنیه عند الشیعه الامامیه

نویسندهعبدالجبار الرفاعی

مترجمعباسعلی براتی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل و نقد دیدگاه سباستین گانتر در خصوص «النبی الامی» از منظر مفسران معاصر شیعه
رضا مودب محمد موسوی مقدم
PDF

عنوانتحلیل و نقد دیدگاه سباستین گانتر در خصوص «النبی الامی» از منظر مفسران معاصر شیعه

نویسندهرضا مودب, محمد موسوی مقدم

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر به رای از نگاه امام خمینی (ره) با استناد به منابع روایی شیعه

نویسندهمحمدتقی دیاری بیدگلی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

قرائات منسوب به اهل بیت(ع) در مجمع البیان
محمدتقی دیاری بیدگلی شهلا نوری
PDF

عنوانقرائات منسوب به اهل بیت(ع) در مجمع البیان

نویسندهمحمدتقی دیاری بیدگلی, شهلا نوری

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

روایت ائمه معصومین و توهم تحریف قرآن با نگاهی بر آرای علامه عسکری
عبدالرضا زاهدی اعظم پاک اندیش
PDF

عنوانروایت ائمه معصومین و توهم تحریف قرآن با نگاهی بر آرای علامه عسکری

نویسندهعبدالرضا زاهدی, اعظم پاک اندیش

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه روایت شعبه از عاصم نظر مفسرین امامیه
احمد عابدی داود ترابی میبدی
PDF

عنوانجایگاه روایت شعبه از عاصم نظر مفسرین امامیه

نویسندهاحمد عابدی, داود ترابی میبدی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت)

نویسندهمحمدعلی محمدی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپمشهد

ناشردفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر