منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
مریم ولایتی
462
229
PDF PDF
گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &
علی راد مریم ولایتی
PDF

عنوانگفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &

نویسندهعلی راد, مریم ولایتی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئله ی روایات تأویلی در حق اهل بیت علیهم السلام
مریم ولایتی شادی نفیسی
PDF

عنوانرویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئله ی روایات تأویلی در حق اهل بیت علیهم السلام

نویسندهمریم ولایتی, شادی نفیسی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه علوم اسلامی رضوی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی