570
نویسنده
1
موضوع
554
منبع
خرده گیری شتابزده ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال لاهوری
منصور نیک پناه یوسف شیخ زاده
PDF

عنوانخرده گیری شتابزده ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال لاهوری

نویسندهمنصور نیک پناه, یوسف شیخ زاده

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپیزد

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اخبار محسن بن علی علیه السلام در منابع فریقین
محمدرضا جباری محمدجواد ياوري سرتختي
PDF

عنوانبررسی اخبار محسن بن علی علیه السلام در منابع فریقین

نویسندهمحمدرضا جباری, محمدجواد ياوري سرتختي

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر زندگینامه امامزاده اسماعیل در اصفهان و بررسی کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، هنری و معنوی آن

نویسندهحسین حر

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش معتزله در تخریب شخصیت هشام بن حکم و نسبت دادن تجسیم به او و تاثیر آن بر محدثان شیعی

نویسندههاشم هاشمی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشخصیت و جایگاه امامزاده ابراهیم بن موسی علیه السلام (امامزاده نرمی)

نویسندهمحمدحسین ریاحی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر