منبع   ۷ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۳
محمدجواد ياوري سرتختي
934
404
PDF PDF
بررسی انتقادی مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»
محمدجواد ياوري سرتختي امیر اشتری
PDF

عنوانبررسی انتقادی مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»

نویسندهمحمدجواد ياوري سرتختي, امیر اشتری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اخبار محسن بن علی علیه السلام در منابع فریقین
محمدرضا جباری محمدجواد ياوري سرتختي
PDF

عنوانبررسی اخبار محسن بن علی علیه السلام در منابع فریقین

نویسندهمحمدرضا جباری, محمدجواد ياوري سرتختي

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و تحلیل زمینه های شکل گیری مناظرات شیعیان در عصر ائمه علیهم السلام
محمدجواد ياوري سرتختي مرتضی امامی
PDF

عنوانبررسی و تحلیل زمینه های شکل گیری مناظرات شیعیان در عصر ائمه علیهم السلام

نویسندهمحمدجواد ياوري سرتختي, مرتضی امامی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپشهرکرد

ناشردانشگاه شهرکرد

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

اندیشه و سیره سیاسی امام رضا (ع)
محمدجواد ياوري سرتختي محمد فرمهینی فراهانی
PDF

عنواناندیشه و سیره سیاسی امام رضا (ع)

نویسندهمحمدجواد ياوري سرتختي, محمد فرمهینی فراهانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضور ائمه اطهار علیهم السلام

نویسندهمحمدجواد ياوري سرتختي

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور ائمه (ع)
محمدرضا جباری محمدجواد ياوري سرتختي
PDF

عنوانبررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور ائمه (ع)

نویسندهمحمدرضا جباری, محمدجواد ياوري سرتختي

موضوعفقه/پژوهش ها/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسي تاريخي وضعيت خمس در عصر حضور ائمه (ع)
محمدرضا جباری محمدجواد ياوري سرتختي
PDF

عنوانبررسي تاريخي وضعيت خمس در عصر حضور ائمه (ع)

نویسندهمحمدرضا جباری, محمدجواد ياوري سرتختي

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی