منبع   ۹ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
عبدالوهاب فراتی
1248
556
PDF PDF
1069
325
PDF PDF
371
203
PDF PDF
320
181
PDF PDF

عنواننسبت ولی فقیه و مرجعیت دینی (نقد و بررسی الگوها و نظریه‌های کلاسیک و جدید)

نویسندهعبدالوهاب فراتی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و تحلیل نقش مدرسه ی فیضیه در تجدید حیات شیعه
عبدالوهاب فراتی محمد رجائی نژاد رجائی نژاد
PDF

عنوانبررسی و تحلیل نقش مدرسه ی فیضیه در تجدید حیات شیعه

نویسندهعبدالوهاب فراتی, محمد رجائی نژاد رجائی نژاد

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیت الله میرزا جواد تبریزی و حق فقیه در اقامه حکومت دینی

نویسندهعبدالوهاب فراتی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان لبنان
عبدالوهاب فراتی مهدی طاهری
PDF

عنواننقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان لبنان

نویسندهعبدالوهاب فراتی, مهدی طاهری

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان در لبنان
عبدالوهاب فراتی مهدی طاهری
PDF

عنواننقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان در لبنان

نویسندهعبدالوهاب فراتی, مهدی طاهری

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

روحانیت و مقایسه سیستم آن پس از مشروطه با دوران پس از انقلاب اسلامی ایران
عبدالوهاب فراتی احمد اسلامی
PDF

عنوانروحانیت و مقایسه سیستم آن پس از مشروطه با دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

نویسندهعبدالوهاب فراتی, احمد اسلامی

موضوعروحانیت و حکومت/مرجعیت , روحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی