86
نویسنده
1
موضوع
85
منبع

عنوانمروری اجمالی بر آثار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران بر شیعیان لبنان : تأثیرات ایران بر کشورهای رنگ ها

نویسندهمهدی بهرامی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی وضعیت شیعیان لبنان در سیر تاریخ : محل تلاقی اسلام و مسیحیت

نویسندهمهدی طاهری

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی نقش آفرینی جریان های سیاسی - اجتماعی شیعیان لبنان در دهه های اخیر : در مسیر عزت

نویسندهکسری صادق زاده

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تأملات انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان : تدبیر هوشمندانه امام خمینی (ره)

نویسندهمسعود اسداللهی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتدی المنهاج: التاسیس لخیار المواطنه و الامه فی الخطاب اللبنانی الشیعی

نویسندهصادق عباس الموسوی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1431 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالشیعه و التشیع قراءات فی التراث و التاریخ (2): التاریخ الشیعی فی جبل عامل البدایات و التطورات

نویسندهعلی حب الله

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر