97
نویسنده
1
موضوع
94
منبع
الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان
میثم فرخی نرگس دیده خانی
PDF

عنوانالگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان

نویسندهمیثم فرخی, نرگس دیده خانی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننهضت علمی جبل عامل: فرازی از تاریخ شیعیان لبنان

نویسندهمحمد صدرهاشمی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندراسه تاریخیه سیاسیه : اللعبه الطائفیه اللبنانیه فی تاریخ الشیعه و الموازنه

نویسندهخلیل ارزونی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپبیروت

ناشرفوائد زید الزین

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانعربی

آراء الناس و مشاکلهم : ورقه العمل ترسم تصور الطائفه للبنان الجدید وطن موحد نهائی ملتزم بقضایا العرب
PDF

عنوانآراء الناس و مشاکلهم : ورقه العمل ترسم تصور الطائفه للبنان الجدید وطن موحد نهائی ملتزم بقضایا العرب

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپبیروت

ناشرفوائد زید الزین

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانجریان شناسی اندیشه های معاصر شیعه در لبنان تاثیرات غرب اسلام و روشنفکران در فضای اندیشه ای لبنان گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن زراقط

نویسندهمحمد حسن زراقط

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرمراد ثقفی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و تحلیل آیین نمادین اسب چوبی ؛ آیینی بزمی و رزمی در نهضت سربداران
مجید عسکری ملک سیما تقی زاده مریم حاجیلو
PDF

عنوانبررسی و تحلیل آیین نمادین اسب چوبی ؛ آیینی بزمی و رزمی در نهضت سربداران

نویسندهمجید عسکری, ملک سیما تقی زاده, مریم حاجیلو

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمروری اجمالی بر آثار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران بر شیعیان لبنان : تأثیرات ایران بر کشورهای رنگ ها

نویسندهمهدی بهرامی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی وضعیت شیعیان لبنان در سیر تاریخ : محل تلاقی اسلام و مسیحیت

نویسندهمهدی طاهری

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی نقش آفرینی جریان های سیاسی - اجتماعی شیعیان لبنان در دهه های اخیر : در مسیر عزت

نویسندهکسری صادق زاده

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تأملات انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان : تدبیر هوشمندانه امام خمینی (ره)

نویسندهمسعود اسداللهی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر