منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمود تقی زاده داوری
698
265
PDF PDF
تفسیر نمادهای دینی در مناسک شیعی (مطالعه موردی: نخل‌گردانی در ابیانه)
محمود تقی زاده داوری امید بابایی
PDF

عنوانتفسیر نمادهای دینی در مناسک شیعی (مطالعه موردی: نخل‌گردانی در ابیانه)

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, امید بابایی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دینداری این شهر (مطالعه موردی، دسته عزاداری هشتم محرم 1387)
محمود تقی زاده داوری علی هاشمی
PDF

عنوانبررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دینداری این شهر (مطالعه موردی، دسته عزاداری هشتم محرم 1387)

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, علی هاشمی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی