منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی راد
1010
415
PDF PDF
1212
983
PDF PDF
گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &
علی راد مریم ولایتی
PDF

عنوانگفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &

نویسندهعلی راد, مریم ولایتی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن مطالعه موردی دیدگاه رابرت گلیو

نویسندهعلی راد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

روش شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت علیهم السلام
علی راد مسعود حسن زاده گلشانی
PDF

عنوانروش شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت علیهم السلام

نویسندهعلی راد, مسعود حسن زاده گلشانی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردار الحدیث

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی