منبع   ۱۰ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
علی راد
827
363
PDF PDF
1144
935
PDF PDF
824
370
PDF PDF
گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &
علی راد مریم ولایتی
PDF

عنوانگفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &

نویسندهعلی راد, مریم ولایتی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن مطالعه موردی دیدگاه رابرت گلیو

نویسندهعلی راد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه بندی و تحلیل پژوهش ها
علی راد علی حسن نیا
PDF

عنوانخاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه بندی و تحلیل پژوهش ها

نویسندهعلی راد, علی حسن نیا

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

اری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)
علی راد رسول هاشمی
PDF

عنواناری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)

نویسندهعلی راد, رسول هاشمی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشرانجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

روش شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت علیهم السلام
علی راد مسعود حسن زاده گلشانی
PDF

عنوانروش شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت علیهم السلام

نویسندهعلی راد, مسعود حسن زاده گلشانی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردار الحدیث

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی(1): بن مایه های قرآنی عبدالجلیل رازی در «نقض»

نویسندهعلی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها

مکان چاپقم

ناشردبیرخانه کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی