منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
حسن اصغرپور
474
188
PDF PDF
574
217
PDF PDF
808
332
PDF PDF

عنواننقد و ارزیابی گزارش ابن‌طاووس از پوشش حضرت زهرا(ع) بر پایۀ دعای «نور»

نویسندهحسن اصغرپور

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: کتاب شناسی تاریخی مناقب نگاری اهل بیت (علیهم السلام) از آغاز تا پایان قرن سوم

نویسندهحسن اصغرپور

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

روش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن
مجید معارف حسن اصغرپور خلیل پروینی
PDF

عنوانروش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن

نویسندهمجید معارف, حسن اصغرپور, خلیل پروینی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی