منبع   ۱۹ موضوع   ۱۲ دنبال کننده   ۰
احمد خامه یار
1011
445
PDF PDF
724
321
PDF PDF
781
354
PDF PDF
785
335
PDF PDF
1305
529
PDF PDF
801
375
PDF PDF

عنواننکته‌ای درباره نسب سیادت ادعایی ابوالقاسم کوفی از غلات شیعه

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعفرهنگ و تمدن

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالروضه الفردوسیه آقشهری، مفصل ترین تک نگاری درباره بقیع، و اشاره به زیارت نامه ای شیعی با رویکرد تقریبی

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشواهد انتشار تشیع در اردن و فلسطین تا سده ششم هجری (1) : تشیع در طبریه و اردن

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/کلیات

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه آموزش عالی حوزه علميه اصفهان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآگاهی هایی درباره تشیع در صعید مصر در سده ی هفتم هجری؛ بر اساس کتاب «الطالع السعید»، اثر کمال الدین ادفوی (685 - 748)

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخچه بارگاه امامین جوادین (ع) و روند تحولات معماری آن

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیک نکته از یک علم - ملوک شیعه ری و ورامین دردوره ایلخانی

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه آموزش عالی حوزه علميه اصفهان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی اعتبار معجزه گاه های منسوب به امام علی علیه السلام در عراق

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در مسیر امام علی (ع) به صفین و محل جنگ صفین

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی