39
نویسنده
1
موضوع
39
منبع

عنوانپاره های برجای مانده: کتاب فضائل علی بن أبی طالب (ع) و کتاب الولایة محمد بن جریر بن یزید طبری (223-310)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

مکان چاپتهران

ناشرحوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننسخه های مهاجر (پژوهشى درباره انتقال كتاب هاى كهن شيعى از سرزمين هاى عربى به ايران در آغاز دوره صفوى)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر