36
نویسنده
1
موضوع
34
منبع

عنوانقدیمی‌ترین دانشگاه اسلامی در مصر و مراکش از آثار شیعه است

نویسندهمرتضی اشرافی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیا می‌دانید قدیمی‌ترین دانشگاه اسلامی در مراکش و مصر از آثار «شیعه» است

نویسندهمرتضی اشرافی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانقلاب اسلامی و چشم انداز پویایی سیاسی و هویت گرایی شیعیان مصر

نویسندهحمید نیکو

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه موزه و مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمواطنیه الشیعیه فی البلاد الاسلامیه، او فضل الشیعه علی مصر

نویسندهصالح الوردانی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانآگاهی هایی درباره تشیع در صعید مصر در سده ی هفتم هجری؛ بر اساس کتاب «الطالع السعید»، اثر کمال الدین ادفوی (685 - 748)

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراقد اهل البیت فی القاهرة (معه کتاب حیاة الارواح بعد الموت)

نویسندهمحمد زکی ابراهیم

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپقاهره

ناشرموسسه احیاء التراث الصوفی

تاریخ چاپ1424 هجری قمری

نوبت چاپششم

زبانعربی

آیین تشیع در مصر و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلام ایران
مطهره حسینی سروش بهربر
PDF

عنوانآیین تشیع در مصر و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلام ایران

نویسندهمطهره حسینی, سروش بهربر

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اندیشه سازان نور

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقد السیدة زینب الکبری فی مصر - دراسة و تمحیص للآراء التاریخیة المختلفة

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرمعهد العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر