97
نویسنده
1
موضوع
88
منبع
نگاهی انتقادی به ترجمه انگلیسی کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی
قدرت الله خیاطیان علیرضا شاه محمدی
PDF

عنواننگاهی انتقادی به ترجمه انگلیسی کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی

نویسندهقدرت الله خیاطیان, علیرضا شاه محمدی

موضوعکتابشناسی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

نقد و بررسی کتاب : «موسوعة الإمامة فی نصوص اهل السنة» کتاب برگزیده سال 1389
محمد مرادی محمد اسفندیاری علی بهرامیان محمدکاظم رحمتی
PDF

عنواننقد و بررسی کتاب : «موسوعة الإمامة فی نصوص اهل السنة» کتاب برگزیده سال 1389

نویسندهمحمد مرادی, محمد اسفندیاری, علی بهرامیان, محمدکاظم رحمتی, حسین تقی زاده

موضوعکتابشناسی/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتراث الشیعه الامامیه فی مکتبه المخطوطات التعابه الجامعه برینستون الامریکیه (1)

نویسندهمحمدتقی الفقیه العاملی

موضوعکتابشناسی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه کتاب شناسی شیعه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمختصر الکلام : فی مولفی الشیعه من صدر الاسلام ( کنا فی ابی الاسود الدئلی )

نویسندهابن شرف الدین الموسوی

موضوعکتابشناسی/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرفوائد زید الزین

تاریخ چاپ1327 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر