12
نویسنده
1
موضوع
12
منبع
1122
2512
PDF PDF

عنوانشواهد انتشار تشیع در اردن و فلسطین تا سده ششم هجری (1) : تشیع در طبریه و اردن

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/کلیات

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه آموزش عالی حوزه علميه اصفهان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمن تاریخ الامامیه فی البلاد الشامیه ( الشریف عبدالله آل علوی الحسنی )

نویسندهنا شناس

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/کلیات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1414 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالصلة بین شیعة بلاد الشام و فقهاء العراق و دور الشهید الاول فی حمایة التشیع فی جبل عامل

نویسندهجودت القزوینی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/کلیات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1431 هجری قمری

زبانعربی