منبع   ۱۰ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۰
مصطفی صادقی
739
350
PDF PDF
344
188
PDF PDF
1461
265
PDF PDF
633
272
PDF PDF
988
348
PDF PDF

عنوانبررسی مستندات نظریه شهادت طلبی امام حسین علیه السلام در لهوف

نویسندهمصطفی صادقی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع) , کتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی