منبع   ۸ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
محمد عابدی
722
281
PDF PDF
715
353
PDF PDF
334
115
PDF PDF
264
144
PDF PDF
نقش علمی، فرهنگی و سیاسی سادات و امامزادگان در افغانستان از آغاز تا قرن هفتم هجری
محمد عابدی علی غلامی دهقی
PDF

عنواننقش علمی، فرهنگی و سیاسی سادات و امامزادگان در افغانستان از آغاز تا قرن هفتم هجری

نویسندهمحمد عابدی, علی غلامی دهقی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عوامل موفقیت علویان و سادات در تاسیس دولت های اسلامی - شیعی
محمد عابدی مرتضی شیرودی
PDF

عنوانعوامل موفقیت علویان و سادات در تاسیس دولت های اسلامی - شیعی

نویسندهمحمد عابدی, مرتضی شیرودی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالتجدید فی التفسیر القرآنی الشیعی: قراءة فی تفسیر راهنما

نویسندهمحمد عابدی

مترجمحسن مطر الهاشمی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپبیروت

ناشرموسسه دلتا للطباعه و النشر

تاریخ چاپ1428 هجری قمری

زبانعربی

عنوانحضرت خدیجه، اولین شیعه علی (ع): به مناسبت دهم رمضان، سالروز وفات حضرت خدیجه

نویسندهمحمد عابدی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپقم

ناشرمعاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ ورود سادات به افغانستان و نقش آنان در ترویج اسلام (تا قرن هفتم هجری شمسی)
محمد عابدی علی غلامی دهقی
PDF

عنوانتاریخ ورود سادات به افغانستان و نقش آنان در ترویج اسلام (تا قرن هفتم هجری شمسی)

نویسندهمحمد عابدی, علی غلامی دهقی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپقم

ناشرمدرسه امام خمینی(ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی