15
نویسنده
1
موضوع
10
منبع
ریشه های تشیع بحرین در قرن دوازدهم هجری مورد مدرسه ابوزیدان «مسجد سوق الخمیس عیونی»
دانیل ت.پوت فاطمه سادات میررضی
PDF

عنوانریشه های تشیع بحرین در قرن دوازدهم هجری مورد مدرسه ابوزیدان «مسجد سوق الخمیس عیونی»

نویسندهدانیل ت.پوت, فاطمه سادات میررضی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/کلیات

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه آموزش عالی حوزه علميه اصفهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر گعده ای صمیمانه با علامه جعفر مرتضی عاملی مطرح شد : نکاتی شنیدنی در نقش فرهنگی حکومت های شیعی و روش پژوهش تاریخ تشیع

نویسندهجعفر مرتضی عاملی

مترجممحمد صادق مباحی زاده, مرتضی معراجی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/کلیات

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عوامل موفقیت علویان و سادات در تاسیس دولت های اسلامی - شیعی
محمد عابدی مرتضی شیرودی
PDF

عنوانعوامل موفقیت علویان و سادات در تاسیس دولت های اسلامی - شیعی

نویسندهمحمد عابدی, مرتضی شیرودی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی علل تداوم غیبت امام زمان (ع) در دوران شکوفایی دولت های شیعی
نعمت الله صفری فروشانی مجید احمدی کچایی
PDF

عنوانبررسی علل تداوم غیبت امام زمان (ع) در دوران شکوفایی دولت های شیعی

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, مجید احمدی کچایی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری
نعمت الله صفری فروشانی ناصر انطیقه چی
PDF

عنوانبررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, ناصر انطیقه چی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی