49
نویسنده
1
موضوع
41
منبع

عنوانپهنه افغان و جرگه شیعیان (پراکندگی جغرافیایی شیعه در افغانستان)

نویسندهرضا صفری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبه سوی علم آموزی (دانشگاه ها و مراکز تحصیلات عالی شیعیان افغانستان)

نویسندهحسن احمدی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعیان در چنبره موزائیک قومی (گفت و گو با محمد حسین جعفریان اولین رایزن فرهنگی ایران در افغانستان)

نویسندهمحمد حسین جعفریان

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی شیعیان افغانستان از آغاز اسلام تا کنون
حسین قلندری ابوالحسن شهواری
PDF

عنوانبررسی اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی شیعیان افغانستان از آغاز اسلام تا کنون

نویسندهحسین قلندری, ابوالحسن شهواری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپبجنورد

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازیابی هویت شیعیان افغانستان در گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین شیخ حیدر جعفری از روحانیون مبارز افغانستان : مزاری طرح حذف شیعیان افغانستان را ناکام ساخت...

نویسندهحیدر جعفری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپتهران

ناشربنیاد شهید و امور ایثارگران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه سیاسی شیعیان در افغانستان معاصر با تأکید بر آسیب های آن
قاسم رزاقی موسوی محمد امین میرزایی
PDF

عنوانجایگاه سیاسی شیعیان در افغانستان معاصر با تأکید بر آسیب های آن

نویسندهقاسم رزاقی موسوی, محمد امین میرزایی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپبجنورد

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچگونگی ارتباط شیعیان افغانستان با ائمه معصومین علیهم السلام

نویسندهمحمد رضا ضیایی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش علمی، فرهنگی و سیاسی سادات و امامزادگان در افغانستان از آغاز تا قرن هفتم هجری
محمد عابدی علی غلامی دهقی
PDF

عنواننقش علمی، فرهنگی و سیاسی سادات و امامزادگان در افغانستان از آغاز تا قرن هفتم هجری

نویسندهمحمد عابدی, علی غلامی دهقی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقاومت شیعیان افغانستان در برابر طالبان در چارچوب تحلیل گفتمان

نویسندهعبداللطیف نظری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارشی از فعالیت های اسماعیلیه پس از طالبان در افغانستان

نویسندهجمال الدین موسوی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآشنایی با مسلمانان جهان اسلام شیعیان افغانستان ( روابط جایگاه جریان ها و احزاب )

نویسندهمحمدرضا بینش

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اندیشه سازان نور

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر