منبع   ۱۰ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
محمدتقی سبحانی
422
130
PDF PDF
336
254
PDF PDF
475
254
PDF PDF
مقالات: میراث کلامی شیعه در مرحله تاسیس
محمدتقی سبحانی محمدجعفر رضایی
PDF

عنوانمقالات: میراث کلامی شیعه در مرحله تاسیس

نویسندهمحمدتقی سبحانی, محمدجعفر رضایی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

امامیه پژوهی در منابع فرقه نگاری اهل سنت
محمدتقی سبحانی اکبر اقوام کرباسی
PDF

عنوانامامیه پژوهی در منابع فرقه نگاری اهل سنت

نویسندهمحمدتقی سبحانی, اکبر اقوام کرباسی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اثناعشریه

مکان چاپقم

ناشرانجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننظریه امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی

نویسندهمحمدتقی سبحانی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت
محمدتقی سبحانی مصطفی مطهری
PDF

عنوانمدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت

نویسندهمحمدتقی سبحانی, مصطفی مطهری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی اهل بیت (ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی