منبع   ۴۵ موضوع   ۳۰ دنبال کننده   ۰
نعمت الله صفری فروشانی
بررسی سیر تحول غیبت پژوهی امامیه، از نوبختی تا شیخ طوسی
نعمت الله صفری فروشانی مجید احمدی کچایی
PDF

عنوانبررسی سیر تحول غیبت پژوهی امامیه، از نوبختی تا شیخ طوسی

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, مجید احمدی کچایی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

لقب‌ها و کنیه‌ها به مثابه منابعی نویافته در جریان‌شناسی تاریخ اسلام؛ مطالعه موردی ابوتراب
نعمت الله صفری فروشانی حامد قرائتی
PDF

عنوانلقب‌ها و کنیه‌ها به مثابه منابعی نویافته در جریان‌شناسی تاریخ اسلام؛ مطالعه موردی ابوتراب

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, حامد قرائتی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بازشناسی مفهومی شرطهالخمیس در زمان حکومت امام علی(ع)
نعمت الله صفری فروشانی عباس میرزایی
PDF

عنوانبازشناسی مفهومی شرطهالخمیس در زمان حکومت امام علی(ع)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, عباس میرزایی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

مهدی باوری در میان کیسانیه از آغاز تا وفات محمد بن حنفیه
نعمت الله صفری فروشانی رضا برادران
PDF

عنوانمهدی باوری در میان کیسانیه از آغاز تا وفات محمد بن حنفیه

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, رضا برادران

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/علویان

مکان چاپقم

ناشرمرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دوره امامت امام رضا (ع)
نعمت الله صفری فروشانی زهرا بختیاری
PDF

عنوانوضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دوره امامت امام رضا (ع)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, زهرا بختیاری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش قبیله شیعی بنو عبدالقیس در حیات فرهنگی و اجتماعی کوفه در عصر حضور ائمه (ع)
نعمت الله صفری فروشانی مهدی سلیمانی آشتیانی
PDF

عنواننقش قبیله شیعی بنو عبدالقیس در حیات فرهنگی و اجتماعی کوفه در عصر حضور ائمه (ع)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, مهدی سلیمانی آشتیانی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بازخوانی تاریخ شیعیان بنگال هند از آغاز تا دوره حکومت مغولان
نعمت الله صفری فروشانی محمد زین العابدین
PDF

عنوانبازخوانی تاریخ شیعیان بنگال هند از آغاز تا دوره حکومت مغولان

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, محمد زین العابدین

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند , تاریخ/دولت های شیعی/هند/کلیات

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجایگاه کلامی بزنطی و منزلت وی در نزد امام رضا (ع) و امام جواد (ع)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, محمدتقی ذاکری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

تعاملات فکری- فرهنگی زیدیه و امامیه در عصر صادقین (ع)
نعمت الله صفری فروشانی روح الله توحیدی نیا
PDF

عنوانتعاملات فکری- فرهنگی زیدیه و امامیه در عصر صادقین (ع)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, روح الله توحیدی نیا

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی علل تداوم غیبت امام زمان (ع) در دوران شکوفایی دولت های شیعی
نعمت الله صفری فروشانی مجید احمدی کچایی
PDF

عنوانبررسی علل تداوم غیبت امام زمان (ع) در دوران شکوفایی دولت های شیعی

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, مجید احمدی کچایی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع) , تاریخ/دولت های شیعی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

چگونگی طرح وکلا در منابع امامی دوره غیبت صغرا
نعمت الله صفری فروشانی مجید احمدی کچایی
PDF

عنوانچگونگی طرح وکلا در منابع امامی دوره غیبت صغرا

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, مجید احمدی کچایی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع) , تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان (عج) در عصر غیبت صغرا، با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب
نعمت الله صفری فروشانی حسین قاضی خانی
PDF

عنوانگونه شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان (عج) در عصر غیبت صغرا، با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, حسین قاضی خانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه آثار اندیشمندان امامی مکی در گسترش فضای علمی در مکه در قرن 11 و 12 هجری
نعمت الله صفری فروشانی عمار ابوطالبی
PDF

عنوانجایگاه آثار اندیشمندان امامی مکی در گسترش فضای علمی در مکه در قرن 11 و 12 هجری

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, عمار ابوطالبی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

پژوهش فرهنگی سال: حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه
نعمت الله صفری فروشانی محمدکاظم رحمان ستایش
PDF

عنوانپژوهش فرهنگی سال: حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, محمدکاظم رحمان ستایش

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری
نعمت الله صفری فروشانی روح الله توحیدی نیا
PDF

عنوانبررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, روح الله توحیدی نیا

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

سیره ائمه علیهم السلام در مراسم و مواسم دینی؛ بررسی سبک زندگی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در ماه رمضان
نعمت الله صفری فروشانی حامد قرائتی
PDF

عنوانسیره ائمه علیهم السلام در مراسم و مواسم دینی؛ بررسی سبک زندگی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در ماه رمضان

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, حامد قرائتی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر