منبع   ۱۱ موضوع   ۱۱ دنبال کننده   ۰
مهدی فرمانیان
269
112
PDF PDF
بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی
مهدی فرمانیان اعظم خوش صورت موفق
PDF

عنوانبررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی

نویسندهمهدی فرمانیان, اعظم خوش صورت موفق

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

اهداف، وظایف و کارکرد آموزشی مراکز علمی فاطمیان
مهدی فرمانیان حمزه علی بهرامی
PDF

عنواناهداف، وظایف و کارکرد آموزشی مراکز علمی فاطمیان

نویسندهمهدی فرمانیان, حمزه علی بهرامی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی محکم و متشابه «صفات خبری» از دیدگاه ماتریدیه، وهابیون و امامیه
مهدی فرمانیان حمزه علی بهرامی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی محکم و متشابه «صفات خبری» از دیدگاه ماتریدیه، وهابیون و امامیه

نویسندهمهدی فرمانیان, حمزه علی بهرامی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

رویارویی خاندان کریم خانیه شیخیه با بابیه
مهدی فرمانیان وحید پاشایی
PDF

عنوانرویارویی خاندان کریم خانیه شیخیه با بابیه

نویسندهمهدی فرمانیان, وحید پاشایی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

امام رضا(ع) و فرقه های درون شیعی
علی موسوی نژاد محمدرضا بارانی مهدی فرمانیان
PDF

عنوانامام رضا(ع) و فرقه های درون شیعی

نویسندهعلی موسوی نژاد, محمدرضا بارانی, مهدی فرمانیان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

زیارت قبور و دلایل عالمان شیعه بر مشروعیت آن
مهدی فرمانیان مجتبی صداقت
PDF

عنوانزیارت قبور و دلایل عالمان شیعه بر مشروعیت آن

نویسندهمهدی فرمانیان, مجتبی صداقت

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم , فقه/پژوهش ها/زیارت قبور

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی