36
نویسنده
1
موضوع
30
منبع
1284
1017
PDF PDF
1747
1055
PDF PDF

عنواندلایل غلبه گفتمان شیخیه در ابتدای دوره قاجاریه و چرایی تلاقی تفکر آن با فرقه بابیه

نویسندهفریبا سعادتی فر

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تطبیقی عوامل ایجاد دو فرقه مورمون ها و شیخیه در اسلام و مسیحیت

نویسندهرضا کاظمی راد

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

رویارویی خاندان کریم خانیه شیخیه با بابیه
مهدی فرمانیان وحید پاشایی
PDF

عنوانرویارویی خاندان کریم خانیه شیخیه با بابیه

نویسندهمهدی فرمانیان, وحید پاشایی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکردی انتقادی به شیخیه در تطبیق هورقلیا بر عالم مثال
یاسر سالاری مهدی افچنگی
PDF

عنوانرویکردی انتقادی به شیخیه در تطبیق هورقلیا بر عالم مثال

نویسندهیاسر سالاری, مهدی افچنگی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شهید بهشتی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیاست های دولت قاجار در برابر شیخیه کرمان

نویسندهمحمد خداوردی تاج آبادی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

اصول دین و مذهب و نظریه ی ناطق واحد در اندیشه ی شیخیه
غلامحسین زرگری نژاد محسن سراج
PDF

عنواناصول دین و مذهب و نظریه ی ناطق واحد در اندیشه ی شیخیه

نویسندهغلامحسین زرگری نژاد, محسن سراج

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچیستی و مبانی کلامی «رکن رابع» در نظام اعتقادی فرقه شیخیه و ارزیابی نسبت آن با «نیابت خاصه» در فرهنگ شیعی

نویسندهسعید علیزاده

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناختلاف های شیخیه کرمان با دیگر فرقه های شیخیه و انشعابات آن پس از درگذشت موسس این فرقه حاج محمد کریم خان کرمانی در دوره قاجار

نویسندهمحمد خداوردی تاج آبادی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه
مهراب صادق نیا رضا کاظمی راد
PDF

عنوانمقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

نویسندهمهراب صادق نیا, رضا کاظمی راد

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانUne absence remplie de pre´sences. Herme´neutiques de l'occultation chez les Shaykhiyya - Aspects de l'imamologie duode´cimaine VII

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپLondon

ناشرSchool of Oriental and African Studies

تاریخ چاپ2001 میلادی

زبانانگلیسی

نمایش موارد بیشتر