37
نویسنده
1
موضوع
25
منبع

عنوانحسینیه یئرلر آغلار گؤیلر آغلار؛ پیشینه یک نوحه قدیمی در دیوان شهریار

نویسندهرحیم نیک بخت

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپتبریز

ناشراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالشعر الحسینی فی الدراسات الادبیه الحدیثه؛ قراءه فی کتاب کربلاء بین شعراء الشعوب الاسلامیه

نویسندهعلی مجید البدیری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپکربلا

ناشرموسسه وارث الانبياء للدراسات التخصصيه في النهضه الحسينيه

تاریخ چاپ1435 هجری قمری

زبانعربی

نقد و تحلیل ادبی، تعلیمی و تاریخی ماتمکده بیدل قزوینی
اسحاق طغیانی حمید عابدیها جمشید مظاهری غلامحسین شریفی
PDF

عنواننقد و تحلیل ادبی، تعلیمی و تاریخی ماتمکده بیدل قزوینی

نویسندهاسحاق طغیانی, حمید عابدیها, جمشید مظاهری, غلامحسین شریفی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه هویت آیینی - مذهبی «تعزیه» و واقعه عاشورا در هنرهای تصویری مازندران
فتانه محمودی محمود طاووسی
PDF

عنوانجایگاه هویت آیینی - مذهبی «تعزیه» و واقعه عاشورا در هنرهای تصویری مازندران

نویسندهفتانه محمودی, محمود طاووسی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات ملی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل کارکردی سوگواری های محرم در ایران پس از انقلاب
مهراب صادق نیا محمدعلی ربانی
PDF

عنوانتحلیل کارکردی سوگواری های محرم در ایران پس از انقلاب

نویسندهمهراب صادق نیا, محمدعلی ربانی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکرد حماسی به واقعه عاشورا در شعر عاشورایی انقلاب اسلامی
عبدالرحیم حقدادی محمدباقر تقوی زیروانی
PDF

عنوانرویکرد حماسی به واقعه عاشورا در شعر عاشورایی انقلاب اسلامی

نویسندهعبدالرحیم حقدادی, محمدباقر تقوی زیروانی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تصویر پردازی شعری در شعر عاشورایی فارسی و عربی (تصویر استعاری)
انسیه خزعلی نرگس انصاری
PDF

عنوانتصویر پردازی شعری در شعر عاشورایی فارسی و عربی (تصویر استعاری)

نویسندهانسیه خزعلی, نرگس انصاری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

ویژگی های شعر عاشورایی از آغاز قرن چهارم تا پایان قرن نهم
کاووس حسن لی غلامرضا کافی
PDF

عنوانویژگی های شعر عاشورایی از آغاز قرن چهارم تا پایان قرن نهم

نویسندهکاووس حسن لی, غلامرضا کافی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1385-86 هجری شمسی

زبانفارسی

السیدة زینب(س) فی مرآة شعر عاشوراء المعاصر (دراسة مقارنة بین الأدبین الفارسی والعربی)
طیبه سیفی نرجس انصاری
PDF

عنوانالسیدة زینب(س) فی مرآة شعر عاشوراء المعاصر (دراسة مقارنة بین الأدبین الفارسی والعربی)

نویسندهطیبه سیفی, نرجس انصاری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ايرانی زبان و ادبیات عربی

تاریخ چاپ1435 هجری قمری

زبانعربی

تجلی حماسه و عرفان عاشورایی در ادبیات انقلاب اسلامی ایران
مهدی شریفیان نجمه نظری صغری جعفری نیا
PDF

عنوانتجلی حماسه و عرفان عاشورایی در ادبیات انقلاب اسلامی ایران

نویسندهمهدی شریفیان, نجمه نظری, صغری جعفری نیا

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپکرمان

ناشردانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرسانه شیعه - سوگواری شیعیان ایران از آغاز تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

نویسندهمحسن حسام مظاهری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه گفت و گوی ادیان

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر