منبع   ۲۲ موضوع   ۱۸ دنبال کننده   ۱
فاطمه جان احمدی
791
325
PDF PDF
635
305
PDF PDF
1045
507
PDF PDF
1400
533
PDF PDF
792
288
PDF PDF
2697
851
PDF PDF
1032
341
PDF PDF
2302
535
PDF PDF
1208
431
PDF PDF
584
197
PDF PDF
رفتار سیاسی دولت شیعی ادریسیان با دولت‌های خوارج در مغرب اسلامی
فاطمه جان احمدی اعظم بهرامی
PDF

عنوانرفتار سیاسی دولت شیعی ادریسیان با دولت‌های خوارج در مغرب اسلامی

نویسندهفاطمه جان احمدی, اعظم بهرامی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/ادریسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحمیدالدین کرمانی و بازاندیشی تئوری امامت اسماعیلیه

نویسندهفاطمه جان احمدی

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اسناد تاریخی موقوفات دولت شیعی قطب شاهیان در هند
فاطمه جان احمدی محمدرضا رجب نژاد
PDF

عنوانبررسی اسناد تاریخی موقوفات دولت شیعی قطب شاهیان در هند

نویسندهفاطمه جان احمدی, محمدرضا رجب نژاد

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/قطب شاھیان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر
فاطمه جان احمدی احمدرضا بهنیافر
PDF

عنواننقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر

نویسندهفاطمه جان احمدی, احمدرضا بهنیافر

موضوعجغرافیا/آسیا/جنوب و شرق آسیا , جغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندیشمند ایرانی حمید الدین کرمانی و مدیریت بحران دربار فاطمیان

نویسندهفاطمه جان احمدی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحمیدالدین کرمانی و بازاندیشی تئوری امامت اسماعیلیه

نویسندهفاطمه جان احمدی

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتصویر حضرت محمد(ص) و حضرت زهرا(س) در دایرة المعارف اسلام (ترجمه و نقد)

نویسندهفاطمه جان احمدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/پیامبر اسلام(ص) , تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س) , تاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

بررسی مهدویت در دولت برغواطه بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و موف
فاطمه جان احمدی زینب علیزاده جورکویه عبدالحسین کلانتری
PDF

عنوانبررسی مهدویت در دولت برغواطه بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و موف

نویسندهفاطمه جان احمدی, زینب علیزاده جورکویه, عبدالحسین کلانتری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

رابطه حكومت هاي محلي گيلان، ديلمان و مازندران با علويان طبرستان (250 316ق)
فاطمه جان احمدی اللهیار خلعتبری ندا گلیجانی مقدم
PDF

عنوانرابطه حكومت هاي محلي گيلان، ديلمان و مازندران با علويان طبرستان (250 316ق)

نویسندهفاطمه جان احمدی, اللهیار خلعتبری, ندا گلیجانی مقدم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

ویژگی ها و شاخصه های نظام آموزشی امام صادق(ع)
فاطمه جان احمدی مهدی نیک آفرین
PDF

عنوانویژگی ها و شاخصه های نظام آموزشی امام صادق(ع)

نویسندهفاطمه جان احمدی, مهدی نیک آفرین

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپسیستان و بلوچستان

ناشردانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

بستر ها، زمینه ها و چالش های پیدایی جنبش زیدیه در یمن
فاطمه جان احمدی علی یزدانی
PDF

عنوانبستر ها، زمینه ها و چالش های پیدایی جنبش زیدیه در یمن

نویسندهفاطمه جان احمدی, علی یزدانی

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب , کلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

پیامدها و نتایج مهندسی فرهنگی امام صادق علیه اسلامی
فاطمه جان احمدی مهدی نیک آفرین
PDF

عنوانپیامدها و نتایج مهندسی فرهنگی امام صادق علیه اسلامی

نویسندهفاطمه جان احمدی, مهدی نیک آفرین

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر