34
نویسنده
1
موضوع
23
منبع
بررسی و تحلیل ابعاد سیاسی - اجتماعی جنبش شیعی علویان طبرستان (243-308ق) بر پایۀ نظریۀ کنش جمعی چارلز تیلی
محمد سپهری فاطمه روحی پرکوهی مهرناز بهروزی
PDF

عنوانبررسی و تحلیل ابعاد سیاسی - اجتماعی جنبش شیعی علویان طبرستان (243-308ق) بر پایۀ نظریۀ کنش جمعی چارلز تیلی

نویسندهمحمد سپهری, فاطمه روحی پرکوهی, مهرناز بهروزی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیلی از علوم و ادبیات متعهد شیعی در گستره حکومت علویان
غفار محمدی روح الله قنبری دانا طالب پور
PDF

عنوانتحلیلی از علوم و ادبیات متعهد شیعی در گستره حکومت علویان

نویسندهغفار محمدی, روح الله قنبری, دانا طالب پور

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپمازندران/ساری

ناشرمحمدعلی مهدوی امیری

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نقش و عملکرد ناصر کبیر در نشر اندیشه شیعی در طبرستان
محمد شورمیج رمضان رضایی ولی الله مرادیان
PDF

عنواننقش و عملکرد ناصر کبیر در نشر اندیشه شیعی در طبرستان

نویسندهمحمد شورمیج, رمضان رضایی, ولی الله مرادیان

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلل ورود علویان به طبرستان تا تشکیل دولت علوی - 25 ق

نویسندهمحمد شورمیج

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

علل تداوم حکومت سادات آل کیا در گیلان
قربانعلی کناررودی سهیلا نعیمی
PDF

عنوانعلل تداوم حکومت سادات آل کیا در گیلان

نویسندهقربانعلی کناررودی, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیلی بر مذهب تشیع کارکیا خان احمد دوم گیلانی(943 - 975 و 985 - 1000ق)
اصغر فروغی حسین میرجعفری محمد شورمیج
PDF

عنوانتحلیلی بر مذهب تشیع کارکیا خان احمد دوم گیلانی(943 - 975 و 985 - 1000ق)

نویسندهاصغر فروغی, حسین میرجعفری, محمد شورمیج

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

رابطه حكومت هاي محلي گيلان، ديلمان و مازندران با علويان طبرستان (250 316ق)
فاطمه جان احمدی اللهیار خلعتبری ندا گلیجانی مقدم
PDF

عنوانرابطه حكومت هاي محلي گيلان، ديلمان و مازندران با علويان طبرستان (250 316ق)

نویسندهفاطمه جان احمدی, اللهیار خلعتبری, ندا گلیجانی مقدم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر