11
نویسنده
1
موضوع
9
منبع
رفتار سیاسی دولت شیعی ادریسیان با دولت‌های خوارج در مغرب اسلامی
فاطمه جان احمدی اعظم بهرامی
PDF

عنوانرفتار سیاسی دولت شیعی ادریسیان با دولت‌های خوارج در مغرب اسلامی

نویسندهفاطمه جان احمدی, اعظم بهرامی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/ادریسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالدولة الإدریسیة الهاشمیة و دورها السیاسی و الحضاری فی المغرب فی عهدی الإمامین إدریس الأول وإدریس الثانی

نویسندهصالح محمد فیاض ابو دیاک

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/ادریسیان

مکان چاپبغداد

ناشردار المورخ العربی

تاریخ چاپ1410 هجری قمری

زبانعربی