68
نویسنده
1
موضوع
61
منبع
7916
4297
PDF PDF

عنواننقد نظریه بوکلی دربارۀ روایات دیدارهای امام صادق علیه السلام با منصور عباسی

نویسندهزهرا سرباز

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

تفریح در سنت و سیرۀ امام صادق علیه السلام
حسین حسینیان مقدم محمدطاهر یعقوبی
PDF

عنوانتفریح در سنت و سیرۀ امام صادق علیه السلام

نویسندهحسین حسینیان مقدم, محمدطاهر یعقوبی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

من سیرة أهل البیت (ع): قیادة الإمام الصادق (ع) (3)
علی خامنه ای محمد علی آذر شب
PDF

عنوانمن سیرة أهل البیت (ع): قیادة الإمام الصادق (ع) (3)

نویسندهعلی خامنه ای, محمد علی آذر شب

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

راهبردهای سیاسی صادقین(ع) در مواجهه با انحرافات سیاسی و فرهنگی
محسن مهاجرنیا ابراهیم معصومی
PDF

عنوانراهبردهای سیاسی صادقین(ع) در مواجهه با انحرافات سیاسی و فرهنگی

نویسندهمحسن مهاجرنیا, ابراهیم معصومی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن مطالعات سیاسی حوزه

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمبادیء الدستوریة عند الشیعة: من خلال أقوال الإمام جعفر الصادق (ع)

نویسندهحسین محمود مکی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

ناشرفوائد زید الزین

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناهل البیت (ع) و منطق الثوره، قراءه فی موقف الامام الصادق (ع) من ثورات عصره

نویسندهجواد جمیل

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالحرکیه التاریخیه لولایه اهل البیت (علیهم السلام) دراسه فی دور الامام الصادق (ع)

نویسندهنبیل علی صالح

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالتیار التغریبی العلمانی العربی و دارسه فکر الامام الصادق (ع) (محمد عابد الجابری نموذجا)

نویسندهزهیر غزاوی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالنظم التربویه عند الامام الصادق - رویه تحلیلیه

نویسندهنجم الموسوی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپکربلا

ناشرموسسه وارث الانبياء للدراسات التخصصيه في النهضه الحسينيه

تاریخ چاپ1435 هجری قمری

زبانعربی

عنوانگونه شناسی فرقه های الوهیت انگار در دوره امام صادق(ع) و چگونگی رویارویی امام با ایشان

نویسندهمجید احمدی کچایی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش امام صادق(ع) در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین

نویسندهمهدی رستم نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر