16
نویسنده
1
موضوع
14
منبع
بررسی اسناد تاریخی موقوفات دولت شیعی قطب شاهیان در هند
فاطمه جان احمدی محمدرضا رجب نژاد
PDF

عنوانبررسی اسناد تاریخی موقوفات دولت شیعی قطب شاهیان در هند

نویسندهفاطمه جان احمدی, محمدرضا رجب نژاد

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/قطب شاھیان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانملوک حیدرآباد (تاریخ الممکلة القطب شاهیة فی الهند)

نویسندهمحمد سعید الطریحی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/قطب شاھیان

مکان چاپهلند

ناشردائرة المعارف الهندیة

تاریخ چاپ1426 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

نقش مذهب تشیع در روابط سیاسی قطب شاهیان و صفویان
محمود صادقی علوی آذر آهنچی
PDF

عنواننقش مذهب تشیع در روابط سیاسی قطب شاهیان و صفویان

نویسندهمحمود صادقی علوی, آذر آهنچی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/قطب شاھیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجلوه تاریخ تشیع و زبان و فرهنگ فارسی در کتاب‌ حدیقة السلاطین (قطبشاهی)

نویسندهامیرسعید الهی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/قطب شاھیان

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی