23
نویسنده
1
موضوع
19
منبع

عنوانگذری بر تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و ... میانمار (برمه) (قسمت پایانی) / اوضاع فرهنگی و اقتصادی شیعیان در میانمار (برمه)

نویسندهغلامرضا گلی زواره

موضوعجغرافیا/آسیا/جنوب و شرق آسیا

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجلوه های اسلام شیعی در جنوب شرق آسیا (اول) : تایلند و اندونزی

نویسندهکریستوف مارکینوسکی

موضوعجغرافیا/آسیا/جنوب و شرق آسیا

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نقش تشیع در ورود و گسترش اسلام به آسیای جنوب شرقی
محمدرضا بارانی محمدعلی ربانی
PDF

عنوانبررسی نقش تشیع در ورود و گسترش اسلام به آسیای جنوب شرقی

نویسندهمحمدرضا بارانی, محمدعلی ربانی

موضوعجغرافیا/آسیا/جنوب و شرق آسیا

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر
فاطمه جان احمدی احمدرضا بهنیافر
PDF

عنواننقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر

نویسندهفاطمه جان احمدی, احمدرضا بهنیافر

موضوعجغرافیا/آسیا/جنوب و شرق آسیا

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی